Support service
×

ฉันจะสั่งซื้อโฮสติ้ง VPS ได้อย่างไร?

คุณสามารถสั่งซื้อโฮสติ้ง VPS ได้ในฐานข้อมูลลูกค้า ของคุณ


ค่าใช้จ่ายของโฮสติ้ง VPS จะถูกเรียกเก็บจากเงินฝากของลูกค้า การชำระเงินรายเดือนที่จะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่เลือกไว้มีตั้งแต่ $3 จนถึง $40 ข้อมูลสถิติ VPS และเงินฝากทั้งหมดจะแสดงในฐานข้อมูลลูกค้า


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""