Support service
×

ฉันจะสามารถเป็นหุ้นส่วน PAMM ได้อย่างไร?

ในการลงทะเบียนกับระบบ PAMM ในฐานะหุ้นส่วน PAMM จำเป็นต้องเปิดใช้งานโปรแกรมพันธมิตรของระบบ PAMM สำหรับบัญชีที่มีอยู่แล้วของนักลงทุน PAMM หรือลงทะเบียนบัญชีใหม่เพื่อเป็นพันธมิตร PAMM โดยเลือกตัวเลือกเป็นหุ้นส่วน PAMM ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""