Dịch vụ công ty


Làm thế nào để trở thành đối tác PAMM?

Để đăng ký với hệ thống PAMM dưới tư cách đối tác PAMM, cần kích hoạt chương trình liên kết của hệ thống PAMM cho tài khoản PAMM của nhà đầu tư đã tồn tại hoặc đăng ký tài khoản mới với tư cách đối tác PAMM bằng cách chọn tùy chọn đối tác PAMM trong biểu mẫu đăng ký.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn