Support service
×

ขั้นตอนในการแนบลูกค้าที่แนะนำมาให้เข้ากับพันธมิตร PAMM ทำได้อย่างไร?

พันธมิตร PAMM ทุกคนมีรหัสที่อยู่ในตัวลิงก์, แบนเนอร์หรือวิดเจ็ต เมื่อใช้รหัสนี้ ระบบจะเชื่อมโยงนักลงทุนกับพันธมิตร PAMM


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""