Support service
×

บัญชีสกุลเงินอะไรที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมในระบบ PAMM?

ตอนนี้คุณสามารถลงทะเบียนได้เฉพาะบัญชีซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐในระบบ PAMM ได้


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""