Support service
×

ฉันสามารถลงทะเบียนบัญชีในสกุลเงินอื่นๆที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลุ้นรับรถยนต์หรือไม่?

ทำได้ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีในสกุลเงินใดๆก็ได้ที่บริษัทเสนอให้


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""