Support service
×

ขนาดของเงินรางวัลในการแข่งขัน Great Race คือเท่าไหร่?

เงินรางวัลในการแข่งขัน Great Race ของ  InstaForex ประจำปี 2020 คือ 55,000 USD


เงินรางวัลในการแข่งขันทั้ง 4 รอบจะถูกแบ่งในกลุ่มผู้ชนะตามนี้


- รางวัลที่ 1 – 3,000 USD


- รางวัลที่ 2 – 2,000 USD


- รางวัลที่ 3 – 1,500 USD


- รางวัลที่ 4 – 800 USD


- รางวัลที่ 5 rize – 600 USD


- รางวัลที่ 6 – 400 USD


- รางวัลที่ 7 – 300 USD + 40 bonus points


- รางวัลที่ 8 – 250 USD + 30 bonus points


- รางวัลที่ 9 – 200 USD + 20 bonus points


- รางวัลที่ 10 – 150 USD + 10 bonus points


- รางวัลที่ 11 – 100 USD + 5 bonus points


เงินรางวัลของการแข่งขันรอบสุดท้ายจะถูกแบ่งออกในกลุ่มผู้ชนะตามนี้ 


- รางวัลที่ 1 – 6,000 USD


- รางวัลที่ 2 – 3,500 USD


- รางวัลที่ 3 – 2,300 USD


- รางวัลที่ 4 – 1,500 USD


- รางวัลที่ 5 – 1,000 USD


- รางวัลที่ 6 – 850 USD


- รางวัลที่ 7 – 750 USD


- รางวัลที่ 8 – 550 USD


- รางวัลที่ 9 – 350 USD


- รางวัลที่ 10 – 300 USD


- รางวัลที่ 11 – 250 USD


- รางวัลที่ 12 – 200 USD


- รางวัลที่ 13 – 150 USD


- รางวัลที่ 14 – 100 USDนอกจากเงินทุนแล้ว ผู้เข้าร่วมอาจได้รับคะแนนโบนัสในการแข่งขันสี่รอบแรก คะแนนโบนัสตามนี้สามารถใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Great Race InstaForex 2020 รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินฝากเริ่มต้นเพิ่มอีก 1,000 USD สำหรับคะแนนโบนัสในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่เข้าร่วมในขั้นตอนก่อนหน้าของการแข่งขัน Great Race และได้รับคะแนนโบนัสต้องส่งอีเมลไปที่ [email protected] และขอเครดิตจำนวนโบนัสเข้าบัญชี


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""