Support service
×

ผลการประกวดจะนำเสนอออกมาเมื่อใด?

ผลการแข่งขันจะออกมาภายในหนึ่งเดือน หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดและหลังจากที่บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันที่จำเป็นทั้งหมด


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""