Support service
×

ผลการประกวดจะนำเสนอออกมาเมื่อใด?

ผลการแข่งขันจะออกมาภายในหนึ่งเดือน หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดและหลังจากที่บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันที่จำเป็นทั้งหมด


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""