Support service
×

ฉันสามารถถอนเงินรางวัลที่ได้รับในการแข่งขัน InstaForex Sniper ได้หรือไม่?

รางวัลไม่สามารถถอนออกได้ อย่างไรก็ตามผลกำไรใดๆ ที่ได้รับจากเงินรางวัลสามารถถอนออกได้


ผู้ชนะทราบว่ารางวัลที่ได้รับจะถูกยกเลิกกรณีที่มีการถอนเงิน


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""