Support service
×

ฉันสามารถถอนเงินรางวัลที่ได้รับในการแข่งขัน InstaForex Sniper ได้หรือไม่?

รางวัลไม่สามารถถอนออกได้ อย่างไรก็ตามผลกำไรใดๆ ที่ได้รับจากเงินรางวัลสามารถถอนออกได้


ผู้ชนะทราบว่ารางวัลที่ได้รับจะถูกยกเลิกกรณีที่มีการถอนเงิน


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""