Support service
×

ระยะเวลาการลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน Real Scalping อยู่ในช่วงไหน?

การลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันรายเดือนครั้งถัดไปคือเวลา 00:00 น. (ตามเวลาเทอร์มินัล) ของวันแรกของการแข่งขันปัจจุบันจนถึง 23:00 น. (ตามเวลาเทอร์มินัล) ของวันแรกของการแข่งขันครั้งถัดไป


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""