Support service
×

Overview of deposit and withdrawal methods

Deposit method Details
ค่าธรรมเนียมของระบบ ในช่วงของการโอนนั้น ค่าคอมมิชชั่นของธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็จะถูกหักออกไป การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 2-4 วันทำการ
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-7 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2 วัน
ค่าธรรมเนียมของระบบ การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินแบบทันที
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
ค่าธรรมเนียมของระบบ การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
*All deposit/withdrawal requests are processed by InstaForex Finance Department from Monday to Friday, 10 a.m. - 7 p.m. (UTC+3).

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""