Support service
×

Overview of deposit and withdrawal methods

Deposit method Details
ค่าธรรมเนียมของระบบ ในช่วงของการโอนนั้น ค่าคอมมิชชั่นของธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็จะถูกหักออกไป การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 2-4 วันทำการ
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-7 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2 วัน
ค่าธรรมเนียมของระบบ การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินแบบทันที
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ใช้บัตรธนาคารในการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดผ่านระบบชำระเงิน Skrill ไม่มีค่าคอมมิชชั่น อาจใช้ระยะเวลาในการฝากถึง 24 ชั่วโมง การทำธุกรรมขั้นต่ำอยู่ที่ $2
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
ค่าธรรมเนียมของระบบ การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
*All deposit/withdrawal requests are processed by InstaForex Finance Department from Monday to Friday, 10 a.m. - 7 p.m. (UTC+3).

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""