Support service
×

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การป้องกันความเป็นส่วนตัวพร้อมกับความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลและทางการเงินของลูกค้า และผู้เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ถือเป็นงานหลักของเรา เราไม่แจกจ่าย ขาย ให้ยืมหรือกระทั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ

 

InstaForex สงวนสิทธิในการส่งมอบข้อมูลลูกค้าให้กับรัฐบาลหรือองค์กรที่มีอำนาจ ในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนั้น InstaForex อาจส่งมอบข้อมูลสำคัญตามคำร้องขอของศาล เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินคดี การพิจารณาคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีส่วนคล้ายกัน รวมถึงการตรวจสอบและการสอบสวน

พวกเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยในที่สาธารณะได้หากคุณได้แสดงความยินยอมในการดำเนินการเช่นนั้น


หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ InstaForex สามารถส่งอีเมลมาได้ที่  [email protected]


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""