Support service
×

สำหรับคู่สกุลเงิน

ในการคำนวณมาร์จิ้น จำเป็นต้องทราบสิ่งเหล่านี้ 

* ยอดเงินบัญชีและสกุลเงิน (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

* เลฟเวอร์เรจ(1:100)

* คู่สกุลเงิน (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)

* ขนาดการเทรด (1 ล็อต 10,000 ยูโร)

ในการเข้าถึงปริมาณการเทรด จำเป็นต้องทราบว่าคุณจำเป็นต้องใช้จำนวนเงินเท่าไหร่ในบัญชีคุณ=> 1 ล็อต= 10,000 ยูโร

การเปลี่ยน 10,000 ยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐ = 10,000 * อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของคู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ  = 10,000 * 1.5442 = 15,442 ดอลลาร์สหรัฐ

มาร์จิ้นเป็นอัตราส่วนของปริมาณการเทรดต่อเลฟเวอร์เรจ 

มาร์จิ้น= 15,442/100 = 154.42 USD

ฟรีมาร์จิ้นหลังจากการเปิดการเทรด => 1,000 – 154.42 = 845.58 USD

สำหรับการเทรดครั้งใหม่:

* เลฟเวอร์เรจ(1:100)

* คู่สกุลเงิน (ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ)

* ปริมาณการเทรด 2 ล็อต (20,000 GBP)

ปริมาณการเทรด = 20,000 * 1.9627 = 39,254 ดอลลาร์สหรัฐ

มาร์จิ้น = 39,254/100 = 392.54 ดอลลาร์สหรัฐ

ฟรีมาร์จิ้นหลังจากการเปิดการเทรด  => 1,000 – 154.42 – 392.54 = 453.04 ดอลลาร์สหรัฐ

มาร์จิ้น= 546.96 ดอลลาร์สหรัฐ
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""