Support service
×

จำเป็นต้องยืนยันบัญชีหรือไม่?

ในการปฏิบัติตามข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะของ InstaForex ที่ลูกค้ายอมรับเมื่อเปิดบัญชี การยืนยันบัญชีซื้อขายแบบไลฟไม่ได้เป็นการบังคับ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณ ลูกค้าสามารถตรวจสอบบัญชีซื้อขายแบบไลฟด้วยตนเองโดยการส่งสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ 


โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานบริการบางอย่างที่นำเสนอโดยบริษัท


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""