Support service
×

จำเป็นต้องยืนยันบัญชีหรือไม่?

ในการปฏิบัติตามข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะของ InstaForex ที่ลูกค้ายอมรับเมื่อเปิดบัญชี การยืนยันบัญชีซื้อขายแบบไลฟไม่ได้เป็นการบังคับ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณ ลูกค้าสามารถตรวจสอบบัญชีซื้อขายแบบไลฟด้วยตนเองโดยการส่งสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ 


โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานบริการบางอย่างที่นำเสนอโดยบริษัท


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""