Support service
×

ฉันไม่สามารถอัปโหลดเอกสารในพื้นที่ลูกค้าได้ ฉันควรทำอย่างไร?

หากคุณไม่สามารถอัปโหลดเอกสารของคุณในพื้นที่ลูกค้า คุณสามารถส่งอีเมลไปที่แผนกการตรวจสอบไปที่ [email protected]

คุณต้องระบุหมายเลขบัญชีและรหัสคำในอีเมล ผู้จัดการของเราจะช่วยคุณในการยืนยันบัญชีของคุณ


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""