Навчання Форекс


Концепція смуг Боллінджера дуже схожа з концепцією конвертів ковзних середніх, розглянутих у попередньому розділі, і використовується для визначення оптимальних точок відкриття позицій на Форекс та інших фінансових ринках. Але, на відміну від конвертів ковзних середніх, смуги Боллінджера добре підходять для аналізу швидкоплин) ринку.

Смуги Боллінджера являють собою дві лінії, що обгинають, відстають від кривої ковзного середнього на певній відстані. Але ця відстань не фіксована як у випадку з конвертами ковзних середніх, так само як і величиною стандартного (середньоквадратичного) відхилення, помноженого на певний коефіцієнт. Стандартне відхилення є математичною величиною і є, своєю чергою, квадратний корінь з дисперсії. Дані поняття мають пряме відношення до теорії ймовірностей та математичної статистики, та їх детальний розгляд виходить за рамки навчання Форекс інформаційного порталу. Торгові платформи роблять побудову смуг Боллінджера автоматично, але допитливий читач може ознайомитися з [http://ua.wikipedia.org/wiki/Стандартне відхилення формулою розрахунку стандартного відхилення].

Математична формула побудови смуг Боллінджера має вигляд:

BB = MA ± k * stdDev,

де MA – ковзне середнє, stdDev – стандартне відхилення та k – коефіцієнт стандартного відхилення. Можна використовувати будь-який різновид ковзного середнього, але найчастіше використовується просте ковзне середнє. Відповідно до теорії ймовірностей, якщо від середнього значення в обидві сторони відкладаються відрізки величиною зі стандартне відхилення, то смугу, що утворюється, потрапить не менше 68.26% значень випадкової величини. Якщо ж відкласти від середнього відрізки величиною два стандартних відхилення, то такий проміжок потрапить щонайменше 95.44% значень. Для потрійного значення стандартного відхилення ця величина зростає до 99.73%. Дані твердження справедливі, якщо випадкові величини мають нормальний розподіл, що певною мірою можна віднести змін цін на валютному ринку Форекс.

При побудові смуг Боллінджера найчастіше використовується значення коефіцієнта стандартного відхилення k, що дорівнює 2. При такому значенні коефіцієнта близько 95% всіх цін потрапляють у ціновий діапазон, обмежений лініями, що обгинають. Смуги Боллінджера можуть застосовуватися на волатильному ринку, оскільки величина стандартного відхилення, що є основою їх побудови, враховує швидкість зміни цін. Для розрахунку величини стандартного відхилення потрібно вибрати значення періоду розрахунку. Як таке значення, як правило, використовується те ж значення, що і для коефіцієнта згладжування ковзного середнього.

Технічний індикатор, що розглядається в цьому розділі, мають ряд цікавих з точки зору аналізу властивостей. Якщо ціни роблять коливання в горизонтальному діапазоні, і чітко виражений тренд на ринку Форекс відсутня, відбувається звуження смуг (squeeze). Якщо ж починає утворюватися новий тренд, то лінії починають розходитися. Чим довше ціни перебували в горизонтальному діапазоні, тим сильнішим буде наступний прорив з утворенням нового тренду, тим швидше розійдуться смуги.

Щодо смуг Боллінджера справедливо все те, що має місце для конвертів середніх, що ковзають. А саме, ціни мають тяжіти до середнього. Торкання і перетин верхньої або нижньої огинальної лінії говорить про надмірне відхилення (перегрівання ринку) і найімовірніше супроводжуватиметься корекційним рухом назад у бік середнього значення. При цьому відкат назад найчастіше відбувається не менше ніж до величини ковзного середнього. Виняток становить ситуація, коли на ринку є яскраво виражений тренд після тривалого періоду консолідації цін у горизонтальному діапазоні. На графіку така ситуація представлена різким розширенням смуг після їхнього тривалого перебування в звуженому стані.

Взагалі кажучи, звуження смуг Боллінджера – освіта своєрідного «шийки», є досить сильним сигналом, який відповідає сильному звуженню цінових коливань та легко визначається візуально на графіку. Таке звуження свідчить про ненормальне становище на ринку, і рано чи пізно супроводжуватиметься розширювальним рухом з утворенням нового низхідного або висхідного тренду.

Смуги Боллінджера однаково добре працюють на всіх видах графіка від хвилинних до денних. Але для ухвалення рішення про відкриття чи закриття позиції ніколи не варто покладатися лише на один технічний індикатор. Ваше припущення завжди має підтверджуватись кількома індикаторами. Чим більше інструментів, які використовуються для прогнозування зміни цін на Форекс, дають сигнал, тим ймовірніше, що він достовірний.

Вибрані статті

Проблеми з введенням/виведенням коштів

Що робити, якщо виникають проблеми з введенням/виведенням коштів

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом