ข้อมูลเพื่อการศึกษาฟอเร็กซ์


แบนด์บอลลิงเกอร์

แนวคิดของตัวชี้วัดทางเทคนิคของ Bollinger Bands (BB) คล้ายกับ MA envelopes ที่ได้ถูกพูดถึงในบทก่อนหน้านี้ และใช้ในการระบุจุดเปิดตำแหน่งที่เหมาะสมในตลาด Forex และตลาดทางการเงินอื่นๆ ความแตกต่างของ Bollinger Bands ก็คือมันนั้นเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ตลาดที่มีความหุ้นเชิงเสียว (Volatile Market)

Bollinger Bands แสดงออกเป็นเส้นโค้งของห่วงหน้าสองอัน ซึ่งยืนอยู่ในระยะที่กำหนดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว (MA curve) ถึงแม้ว่าระยะห่างนี้จะไม่คงที่เหมือนกับ MA envelopes แต่มันเท่ากับค่าความแปรปรวนมาตรฐาน (standard deviation) คูณด้วยค่าความหลากหลายกำลังสอง (quadratic root of dispersion) ความแปรปรวนมาตรฐานเป็นตัววัดทางคณิตศาสตร์และเป็นรากที่สองของค่าความแปรปรวน ข้อความเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างตรงไปตรงมากับทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ที่ละเอียดเกินกว่าขอบเขตของหน้าที่ของแพลตฟอร์ม Forex ในการให้ข้อมูล

แพลตฟอร์มซื้อขายทำ Bollinger Bands ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้อ่านที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถศึกษาสูตรสำหรับการคำนวณ [ค่าความแปรปรวนมาตรฐาน](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C) ได้

สูตรคณิตศาสตร์ในการทำ Bollinger Bands คือ:

'
BB = MA ± k * stdDev,
'

เมื่อ MA คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว (moving average) stdDev คือค่าความแปรปรวนมาตรฐาน (standard deviation) และ k คือค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนมาตรฐาน (coefficient of the standard deviation) อาจใช้ใช้กับ MA ใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวแบบง่าย (simple moving average) มากที่สุด ตามทฤษฎีความน่าจะเป็น ถ้ามีการวาดเส้นขีดระบุตั้งแต่ทั้งสองทิศทางออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว ซึ่งเท่ากับความแปรปรวนมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 68.26% ของตัวแปรสุ่มจะได้

รับบนเส้นที่เกิดขึ้น ถ้าเส้นขีดระบุที่เท่ากับความแปรปรวนมาตรฐานคูณสองนั้นถูกวาดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว ไม่น้อยกว่า 95.44% ของค่าจะได้รับในช่วงนี้ สำหรับความแปรปรวนมาตรฐานคูณสาม จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 99.73% ของค่า ข้อความเหล่านี้เป็นจริง หากค่าเฉลี่ยมีการกระจายแบบปกติซึ่งสามารถนำมาใช้กับตลาด Forex ในบางกรณี

การสร้าง Bollinger Bands ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนมาตรฐาน k เท่ากับ 2 บ่อยครั้งกว่า เมื่อใช้ค่า k เท่ากับ 2 จะมีราคาประมาณ 95% ตกอยู่ในช่วงราคาที่ถูกจำกัดโดยเส้นโค้ง ดังนั้น Bollinger Bands สามารถนำไปใช้กับตลาดที่มีความหุ้นเชิงเสียวได้เนื่องจากมีค่าความแปรปรวนมาตรฐานที่มีความสำคัญในการสร้าง เพื่อคำนวณค่าความแปรปรวนมาตรฐาน จำเป็นต้องเลือกค่าระยะเวลาการนับ ค่าเดียวกับสัมประสิทธิ์การกระจายของ MA โดยทั่วไป Bollinger Bands มีคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับการวิเคราะห์ หากราคาเปลี่ยนแปลงภายในช่วงระหว่างช่วงราคาที่ตั้งฉากและไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด Forex จะเกิดการบีบอัดของแถบ (band squeeze) หากมีการเกิดแนวโน้มใหม่ แถบจะเริ่มเคลื่อนไปด้านข้าง ยิ่งแถบมีอยู่ในช่วงราคาที่ตั้งฉากเป็นเวลานาน การบีบอัดในครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นกับการสร้างแนวโน้มใหม่จะแข็งแกร่งขึ้น และแถบจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันอย่างรวดเร็วขึ้น

สำหรับ Bollinger Bands ทุกสิ่งที่ใช้กับ MA envelopes เป็นจริง นั่นคือราคาควรมีแนวโน้มในการเคลื่อนไหวใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว การสัมผัสและข้ามเส้นโค้งสูงหรือต่ำสุดจะแสดงถึงความควบคุมที่เกินไป (Overheating of the Market) และอาจมีการเคลื่อนไหวแก้ไขกลับมาใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว ในสถานการณ์นี้ การถอนเงินมักจะมากกว่าหรือเท่ากับมาตรฐาน MA ข้อยกเว้นคือเมื่อมีแนวโน้มชัดเจนบนตลาดหลังจากการทำราคาคงตัวในช่วงราคาที่ตั้งฉาก บนกราฟแสดงถึงสถานการณ์นี้ด้วยการแผ่กระจายของเส้นที่กว้างหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งแคบอย่างนาน

โดยทั่วไปแล้วการบีบอัดของ Bollinger Bands หรือการเกิดของคอลลาร์เน็คเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแข็งแกร่งซึ่งมีความความแคบของการเปลี่ยนแปลงราคาและมองเห็นง่า

ยในกราฟ สถานการณ์ดังกล่าวหมายความว่ามีตำแหน่งผิดปกติในตลาดและในที่สุดจะตามด้วยการเคลื่อนที่กว้างของการเปลี่ยนแปลงราคาใหม่ที่เกิดขึ้นในแนวขึ้นหรือแนวลงใหม่

Bollinger Bands ใช้ได้ดีกับทุกชนิดของแผนภูมิตั้งแต่แผนภูมิระหว่างนาทีถึงแผนภูมิระหว่างวัน แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดตำแหน่ง ไม่ควรพิจารณาอย่างเดียวจากตัวบ่งชี้เดียว ความเห็นที่สำคัญควรมีการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้หลายตัว ยิ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด Forex มากเท่าไหร่จะทำให้เป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

บทความแนะนำ

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

ไม่สามารถเปิดตำแหน่งได้

ขั้นตอนที่ลูกค้าของโบรกเกอร์ชั้นนำ InstaForex ควรทำเมื่อไม่สามารถเปิดตำแหน่ง (คำสั่ง) ได้

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่