Служба поддержки
×

Лінії Боллінджера (Bollinger bands)

Концепція ліній Боллінджера дуже схожа з концепцією конвертів ковзних середніх, розглянутих в попередньому розділі, і використовується для визначення оптимальних точок відкриття позицій на Форекс і інших фінансових ринках. Але, на відміну від конвертів ковзних середніх, лінії Боллінджера добре підходять для аналізу швидкоплинного (волатильного) ринку.

Лінії Боллінджера являють собою дві огинають лінії, що відстають від кривої змінного середнього на певній відстані. Але ця відстань не фіксоване як у випадку з конвертами ковзають середніх, а дорівнює величині стандартного (середньоквадратичного) відхилення, помноженого на певний коефіцієнт. Стандартне відхилення є математичною величиною і являє собою, своєю чергою, квадратний корінь з дисперсії. Дані поняття мають пряме відношення до теорії ймовірностей і математичній статистиці, і їх детальний розгляд виходить за рамки навчання Форекс інформаційного порталу. Торгові платформи виробляють побудова ліній Боллінджера автоматично, але допитливий читач може ознайомитися зі "Стандартним відхиленням". 

Математична формула побудови ліній Боллінджера має вигляд:

BB = MA ± k * stdDev,

де MA – ковзне середнє, stdDev – стандартне відхилення і k – коефіцієнт стандартного відхилення. Можна використовувати будь-який різновид змінного середнього, але найбільш часто використовується просте ковзне середнє. Відповідно до теорії ймовірностей, якщо від середнього значення в обидві сторони відкладаються відрізки величиною стандартного відхилення, то в смугу, що утворюється, потрапить не менше 68.26% значень випадкової величини. Якщо ж відкласти від середнього відрізки величиною в два стандартних відхилення, то в такий проміжок потрапить не менше 95.44% значень. Для потрійного значення стандартного відхилення ця величина збільшується до 99.73%. Дані твердження справедливі, якщо випадкові величини мають нормальний розподіл, що якоюсь мірою можна віднести до змін цін на валютному ринку Форекс.

При побудові ліній Боллінджера найбільш часто використовується значення коефіцієнта стандартного відхилення k, що дорівнює 2. При такому значенні коефіцієнта близько 95% всіх цін потрапляють в ціновий діапазон, обмежений огинають лініями. Лінії Боллінджера можуть застосовуватися на волатильному ринку, тому, що величина стандартного відхилення, що є основою їх побудови, враховує в собі швидкість зміни цін. Для розрахунку величини стандартного відхилення необхідно вибрати значення періоду розрахунку. В якості такого значення, як правило, використовується те ж значення, що і для коефіцієнта згладжування змінного середнього.

Розглянутий в цьому розділі технічний індикатор мають ряд цікавих з точки зору аналізу властивостей. Якщо ціни роблять коливання в горизонтальному діапазоні, і чітко виражений тренд на ринку Форекс відсутній, то відбувається звуження смуг (squeeze). Якщо ж починає утворюватися новий тренд, то смуги починають розходитися. Чим довше ціни перебували в горизонтальному діапазоні, тим сильніше буде наступний прорив з утворенням нового тренду, тим швидше розійдуться смуги.

Відносно ліній Боллінджера справедливо все те, що має місце для конвертів ковзних середніх. А саме, ціни повинні тяжіти до середнього. Дотик і перетин верхньої або нижньої обвідної лінії говорить про надмірне відхилення (перегрів ринку) і найімовірніше будуть супроводжуватися корекційним рухом назад в сторону середнього значення. При цьому відкат назад найбільш часто відбувається не менше ніж до величини змінного середнього. Виняток становить ситуація, коли на ринку присутній яскраво виражений тренд після тривалого періоду консолідації цін в горизонтальному діапазоні. На графіку така ситуація представлена ​​різким розширенням смуг після їх тривалого перебування в звуженому стані.

Взагалі кажучи, звуження ліній Боллінджера – створення своєрідного «горлечка», є досить сильним сигналом, який відповідає сильному звуженню цінових коливань і легко визначається візуально на графіку. Таке звуження свідчить про ненормальний стан на ринку, і буде рано чи пізно супроводжуватися розширювальним рухом з утворенням нового спадного або висхідного тренду.

Лінії Боллінджера однаково добре працюють на всіх видах графіка, від хвилинних до денних. Але для прийняття рішення про відкриття або закриття позиції ніколи не варто покладатися лише на один технічний індикатор. Ваше припущення завжди має підтверджуватися декількома індикаторами. Чим більше інструментів, які використовуються для прогнозування зміни цін на Форекс, дають сигнал, тим більш імовірно, що він вірогідний.


Поділіться думкою

Дякую! Додасте щось ще?

Наскільки ви задоволені відповіддю?

Додайте ваш коментар (це не обов'язково)

Дякуємо за приділений час та відгук
Ваша думка дуже важлива для нас.

smile""