Support service
×

Thông tin về giới thiệu và hoa hồng

Thống kê tài khoản đại lý có sẵn trong phần "Giới thiệu và Hoa hồng" của khu vực liên kết:
 
 
"Hoa hồng của tôi"
 
"SUB IB và tiền hoa hồng"
 
"Giảm giá"
 
"Thống kê đồ họa"

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""