Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật

Bảo vệ quyền riêng tư cũng như sự an toàn của thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và khách truy cập tài nguyên web này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không phân phối, bán, cho vay hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba bất kể lý do là gì.

InstaForex có quyền cung cấp thông tin của khách hàng cho chính phủ hoặc các tổ chức quản lý trong trường hợp việc cung cấp đó được Pháp luật quy định. Ngoài ra, InstaForex có thể cung cấp dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của tòa án để làm căn cứ trong các vụ kiện tụng, phiên điều trần hoặc các quy trình pháp lý tương tự, bao gồm kiểm toán và điều tra.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân không công khai của bạn trong các trường hợp khi bạn đồng ý cho các hành động đó.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm chi tiết về Chính sách quyền riêng tư của InstaForex, vui lòng gửi email tới [email protected]