Thuật ngữ


B

Bảo hiểm rủi ro

Bóng nến

C

Cắt lỗ

Chốt lời

Cố vấn chuyên gia

Chóp đỉnh (Spike )

Chỉ báo (Indicator)

Chỉ số (Index)

D

Diễn giải hợp đồng

G

Giao dịch lướt sóng (Scalping)

Giá hiện hành

Giao dịch trong ngày

Giá chênh lệch (Spread)

H

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng chênh lệch

K

Ký quỹ tự do

Khối lượng giao dịch

Khoảng trống trên biểu đồ (GAP)

L

Lệnh ký quỹ (Margin call)

Lệnh đang chờ xử lý (Pending order)

Lịch sử tài khoản

M

Mở cửa thị trường

Môi giới chuyển đổi

N

Nhà môi giới (Broker)

Nền tảng giao dịch

Nguồn cấp dữ liệu báo giá

O

Order

P

Pipsing

Pips

S

Stop out

Swap (swap - storage)

Spam

Số dư (Balance)

Sai phạm rõ ràng

T

Tỷ giá chéo

Tính thanh khoản

Tick

Tiền ký quỹ

Tỷ giá phi thị trường

Tệp nhật ký khách hàng

Tệp nhật ký máy chủ

Trường hợp bất khả kháng

Tài khoản PAMM

V

Vốn chủ sở hữu

Vị thế mở

Đ

Đòn bẩy

Đồng tiền cơ sở

Điểm

Điều kiện thị trường bình thường

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn