Support service
×

Tại sao phần tiền thưởng Câu lạc bộ bị hủy sau khi rút tiền?

Mỗi khi bạn rút tiền từ tài khoản của mình ngay sau khi Tiền thưởng Câu lạc bộ được ghi có, một phần tiền thưởng tương ứng với số tiền rút sẽ bị hủy. Tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận tiền thưởng câu lạc bộ InstaForex, số tiền thưởng bị hủy sẽ không vượt quá quy mô của khoản tiền thưởng được ghi có.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""