Support service
×

Tại sao phần tiền thưởng Câu lạc bộ bị hủy sau khi rút tiền?

Mỗi khi bạn rút tiền từ tài khoản của mình ngay sau khi Tiền thưởng Câu lạc bộ được ghi có, một phần tiền thưởng tương ứng với số tiền rút sẽ bị hủy. Tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận tiền thưởng câu lạc bộ InstaForex, số tiền thưởng bị hủy sẽ không vượt quá quy mô của khoản tiền thưởng được ghi có.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""