Support service
×

Tại sao tiền thưởng Coupon bị hủy sau khi rút tiền?

Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp rút tiền từ tài khoản giao dịch của mình, tiền thưởng sẽ bị hủy toàn bộ.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""