Support service
×

Có thể tham gia InstaRebate hoặc bất kỳ chương trình nào khác để trả lại spread với tiền thưởng StartUp không?

Rất tiếc, những khách hàng đã nhận được Tiền thưởng StartUp trên tài khoản của họ không thể tham gia các chương trình giảm giá.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""