Support service
×

Có thể giao dịch mà không có phí qua đêm trên một tài khoản với Tiền thưởng StartUp không?

Có . Bạn có thể bật dịch vụ Miễn phí qua đêm trong Tủ khách hàng trong phần Thông tin cá nhân. Với dịch vụ này, các khoản phí qua đêm để chuyển nhượng không bị tính phí.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""