Support service
×

Tôi có thể nhận được Tiền thưởng Chào mừng 55% bao lâu một lần?

Khách hàng có quyền nhận 55% tiền thưởng cho mỗi lần gửi tiền. Tiền thưởng được tính cho chênh lệch giữa tiền gửi và tiền rút.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""