Support service
×

Tôi có thể nhận được Tiền thưởng Chào mừng 55% bao lâu một lần?

Khách hàng có quyền nhận 55% tiền thưởng cho mỗi lần gửi tiền. Tiền thưởng được tính cho chênh lệch giữa tiền gửi và tiền rút.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""