Support service
×

Tôi có thể đăng ký một tài khoản trong cả hệ thống PAMM và hệ thống ForexCopy không?

Tài khoản đã đăng ký với hệ thống PAMM với tư cách là đối tác PAMM hoặc nhà đầu tư PAMM có thể được đăng ký trong hệ thống ForexCopy với tư cách là bất kỳ người tham gia nào (người đăng ký ForexCopy, nhà giao dịch ForexCopy hoặc cả hai).

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""