Support service
×

Tôi có thể đăng ký một tài khoản trong cả hệ thống PAMM và hệ thống ForexCopy không?

Tài khoản đã đăng ký với hệ thống PAMM với tư cách là đối tác PAMM hoặc nhà đầu tư PAMM có thể được đăng ký trong hệ thống ForexCopy với tư cách là bất kỳ người tham gia nào (người đăng ký ForexCopy, nhà giao dịch ForexCopy hoặc cả hai).

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""