Support service
×

Lệnh cài đặt của Người theo dõi có thay đổi theo không nếu một nhà giao dịch sửa đổi lệnh đã sao chép?

Có, cài đặt lệnh của người theo dõi cũng sẽ được thay đổi.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""