Support service
×

Lệnh cài đặt của Người theo dõi có thay đổi theo không nếu một nhà giao dịch sửa đổi lệnh đã sao chép?

Có, cài đặt lệnh của người theo dõi cũng sẽ được thay đổi.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""