Support service
×

Tôi đã đăng ký với một Nhà giao dịch, và sau đó người đó đã thay đổi một khoản hoa hồng. Tôi sẽ trả hoa hồng theo các điều khoản sao chép cũ hay mới?

Bạn sẽ trả hoa hồng theo các điều khoản sao chép cũ mà bạn đã chấp nhận khi đăng ký cho đến khi nó kết thúc. Tuy nhiên, đăng ký mới phải chịu hoa hồng mới.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""