Support service
×

Tôi đã đăng ký với một Nhà giao dịch, và sau đó người đó đã thay đổi một khoản hoa hồng. Tôi sẽ trả hoa hồng theo các điều khoản sao chép cũ hay mới?

Bạn sẽ trả hoa hồng theo các điều khoản sao chép cũ mà bạn đã chấp nhận khi đăng ký cho đến khi nó kết thúc. Tuy nhiên, đăng ký mới phải chịu hoa hồng mới.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""