Support service
×

Tốc độ xử lý sao chép trong hệ thống là như thế nào?

Hệ thống có thể có độ trễ thời gian lên đến 15 giây khi sao chép. Tuy nhiên, các giao dịch được sao chép sẽ giống với các giao dịch ban đầu được mở trên tài khoản của nhà giao dịch.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""