Support service
×

Tốc độ xử lý sao chép trong hệ thống là như thế nào?

Hệ thống có thể có độ trễ thời gian lên đến 15 giây khi sao chép. Tuy nhiên, các giao dịch được sao chép sẽ giống với các giao dịch ban đầu được mở trên tài khoản của nhà giao dịch.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""