Support service
×

Tôi có thể đăng ký tài khoản liên kết trong hệ thống PAMM không?

Có, bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết của mình trong hệ thống PAMM. Tuy nhiên, tùy chọn này chỉ khả dụng để đăng ký làm nhà đầu tư PAMM và đối tác PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""