Support service
×

Tôi có thể đăng ký tài khoản liên kết trong hệ thống PAMM không?

Có, bạn có thể đăng ký tài khoản liên kết của mình trong hệ thống PAMM. Tuy nhiên, tùy chọn này chỉ khả dụng để đăng ký làm nhà đầu tư PAMM và đối tác PAMM.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""