Support service
×

Nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM có nhận được một phần chiết khấu không?

Có, cả nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM đều nhận được khoản giảm giá tương ứng với cổ phần của họ trong tài khoản của nhà giao dịch PAMM.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""