Support service
×

Đối tác có nhận được phần thưởng cho việc giao dịch của một khách hàng được người đó thu hút (người đã trở thành nhà giao dịch PAMM) với số tiền đã đầu tư hay không?

Vâng, người đó có nhận được, theo quy trình bình thường.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""