Support service
×

Đối tác có nhận được phần thưởng cho việc giao dịch của một khách hàng được người đó thu hút (người đã trở thành nhà giao dịch PAMM) với số tiền đã đầu tư hay không?

Vâng, người đó có nhận được, theo quy trình bình thường.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""