Support service
×

Tài khoản nhà giao dịch PAMM có thể nhận được tiền thưởng không?

Có, tài khoản của nhà giao dịch PAMM có thể được ghi có bằng tiền thưởng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""