Support service
×

Khi nào chiến dịch Tiền gửi Chancy được tổ chức?

Tiền gửi Chancy là một chiến dịch hàng tháng được tổ chức từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""