Support service
×

Khi nào chiến dịch Tiền gửi Chancy được tổ chức?

Tiền gửi Chancy là một chiến dịch hàng tháng được tổ chức từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""