Support service
×

Tôi có thể tham gia tất cả các cuộc thi do công ty tổ chức không?

Mọi khách hàng đều có thể tham gia tất cả các cuộc thi do công ty tổ chức.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""