Support service
×

Tôi giành vị trí người đoạt giải trong cuộc thi. Tôi nên cung cấp những dữ liệu và tài liệu nào?

Theo thể lệ, kết quả cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và sau khi công ty tiến hành mọi thủ tục xác minh cần thiết. Danh sách những người chiến thắng sẽ được công bố trong phần Người chiến thắng cuộc thi trên trang web. Công ty sẽ gửi cho bạn một thông báo qua email và yêu cầu cung cấp các dữ liệu cần thiết.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""