Support service
×

Cuộc thi đã kết thúc nhưng tôi vẫn còn các vị thế mở trong tài khoản giao dịch của mình. Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề này?

Tất cả các giao dịch sẽ đóng cửa theo giá thị trường vào cuối tuần.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""