Support service
×

Cuộc thi đã kết thúc nhưng tôi vẫn còn các vị thế mở trong tài khoản giao dịch của mình. Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề này?

Tất cả các giao dịch sẽ đóng cửa theo giá thị trường vào cuối tuần.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""