Support service
×

Cuộc thi đã kết thúc nhưng tôi vẫn còn các vị thế mở trong tài khoản giao dịch của mình. Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề này?

Tất cả các giao dịch sẽ đóng cửa theo giá thị trường vào cuối tuần.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""