Support service
×

Tôi có thể đăng ký tài khoản bằng đơn vị tiền tệ khác với USD để tham gia quay thưởng ô tô không?

Có, khách hàng có thể mở tài khoản bằng bất kỳ loại tiền tệ nào do công ty cung cấp.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""