Support service
×

Có điều kiện giao dịch đặc biệt nào áp dụng cho tài khoản của thí sinh không?

1. Người tham gia nhận được tài khoản DEMO sau khi đăng ký tham gia cuộc thi.

2. Số tiền gửi tối thiểu là 10.000 USD cho tất cả người tham gia và không thể thay đổi.

3. Đòn bẩy là 1: 500.

4. Các lệnh được mở với giá phi thị trường có thể bị hủy.

5. Những người tham gia có thể sử dụng cố vấn giao dịch và bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà không bị hạn chế.

6. Công cụ giao dịch VÀNG không áp dụng để giao dịch.

7. Kích thước giao dịch tối thiểu là 0,01 lô. Quy mô giao dịch tối đa là 10 lô.

8. Những người tham gia có quyền thay đổi tài khoản giao dịch thành miễn phí qua đêm bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ.

9. Số lượng giao dịch mở đồng thời tối đa, bao gồm cả các lệnh đang chờ xử lý, là 5 lệnh.

10. Mức Stop Out là 10%.

11. Các điều kiện giao dịch khác đối với tài khoản cạnh tranh tương tự như đối với tài khoản giao dịch InstaForex thực.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""