Support service
×

Khi nào kết quả của cuộc thi được công bố?

1. Số tiền trong tài khoản của người tham gia có sẵn để truy cập công khai trên trang web của Công ty trong toàn bộ cuộc thi.

2. Công ty có quyền công bố lịch sử tài khoản của người tham gia sau khi kết thúc cuộc thi.

3. Công ty có quyền công bố số liệu thống kê của các quốc gia và khu vực tham gia.

4. Kết quả cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi diễn ra chung kết cuộc thi và sau khi công ty tiến hành mọi thủ tục xác minh cần thiết.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""