Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng cho cuộc thi FX-1 Rally là bao nhiêu?

Quy mô quỹ giải thưởng của cuộc thi hàng tuần là 1.500 USD được trao cho những người chiến thắng theo cách sau:

- Giải 1 - 500 USD

- Giải 2 - 400 USD

- Giải 3 - 300 USD

- Giải 4 - 200 USD

- Giải 5 - 100 USD

Không giống như lợi nhuận, quỹ giải thưởng không thể rút được.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""