Support service
×

Khi nào tôi có thể đăng ký cuộc thi FX-1 Rally?

Đăng ký cho cuộc thi tuần tiếp theo diễn ra trong suốt tuần trước đó và kết thúc 1 (một) giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""