Support service
×

Đối tác có nhận được hoa hồng liên kết từ tài khoản MT5 không?

Có. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chương trình liên kết hiện đã có sẵn cho các tài khoản MT5.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""