Support service
×

Đối tác có nhận được hoa hồng liên kết từ tài khoản MT5 không?

Có. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chương trình liên kết hiện đã có sẵn cho các tài khoản MT5.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""