Support service
×

Máy chủ giao dịch của công ty InstaForex

Hiện tại, hệ thống giao dịch của InstaForex bao gồm 11 máy chủ giao dịch, 9 máy chủ dành cho tài khoản thực và 2 máy chủ dành cho tài khoản demo.

Máy chủ ở Mỹ:

InstaForex-USA.com (chọn trong danh sách máy chủ hoặc nhập cài đặt InstaTrader - InstaForex-USA.com).
InstaForex-USA2.com (chọn trong danh sách máy chủ hoặc nhập cài đặt InstaTrader - InstaForex-USA2.com).
Số tài khoản được bắt đầu từ 8 và bao gồm 7 chữ số (8XXXXXX) hoặc 8 chữ số (80000000-82999999)

Máy chủ ở Singapore (dành cho tài khoản giao dịch có số là 70XXXXX):

InstaForex-Singapore.com hoặc 111.235.136.17:443 (trong phần cài đặt của nền tảng giao dịch InstaTrader chọn máy chủ này ngoài danh sách các máy chủ có sẵn hoặc trong trường hợp không có trong danh sách thì ghi địa chỉ InstaForex-Singapore.com).

(trong trường hợp có vấn đề với kết nối 75.126.185.122:443 có thể được sử dụng làm địa chỉ IP thay thế)

Máy chủ đầu tiên cho tài khoản Cent (dành cho tài khoản giao dịch có số là 30XXXXX):

InstaForex-Cent.com hoặc 46.4.115.236:443 (trong phần cài đặt của nền tảng giao dịch InstaTrader chọn máy chủ này ngoài danh sách các máy chủ có sẵn hoặc trong trường hợp nó không được trình bày trong danh sách thì ghi địa chỉ InstaForex-Cent.com).

Máy chủ thứ hai dành cho tài khoản Cent (dành cho tài khoản giao dịch có số là 35XXXXX):

InstaForex-Cent2.com hoặc 50.23.255.158 (trong phần cài đặt của nền tảng giao dịch InstaTrader chọn máy chủ này ngoài danh sách các máy chủ có sẵn hoặc trong trường hợp nó không có trong danh sách thì ghi địa chỉ InstaForex-Cent2.com).

Máy chủ ở Châu Âu (dành cho tài khoản giao dịch có số là 50XXXXX):

InstaForex-Europe.com hoặc 75.126.17.18:443 trong cài đặt của nền tảng giao dịch InstaTrader chọn máy chủ này ngoài danh sách các máy chủ có sẵn hoặc trong trường hợp nó không được trình bày trong danh sách, hãy ghi địa chỉ InstaForex-Europe.com).

Máy chủ Hồng Kông (dành cho tài khoản giao dịch có số là 10XXXXX):

InstaForex-HongKong.com hoặc 88.198.19.179:443 trong phần cài đặt của nền tảng giao dịch InstaTrader chọn máy chủ này ngoài danh sách các máy chủ có sẵn hoặc trong trường hợp không có trong danh sách thì ghi địa chỉ InstaForex-HongKong.com).

Máy chủ ở Vương quốc Anh (dành cho tài khoản giao dịch có số là 20XXXXX):

InstaForex-UK.com hoặc 188.138.48.84:443 trong phần cài đặt của nền tảng giao dịch InstaTrader chọn máy chủ này trong danh sách các máy chủ có sẵn hoặc trong trường hợp nó không có trong danh sách, hãy ghi địa chỉ InstaForex-UK.com).

Máy chủ MT5 (dành cho tài khoản giao dịch MT5):
InstaForex-Server.com hoặc 173.192.24.36:443.

Máy chủ DEMO:

InstaForex-1Contest.com hoặc 188.138.56.57:443 (dành cho tài khoản giao dịch có số là 60XXXXX-69XXXXXX).

67.228.75.130:443 (hoặc chọn trong danh sách các máy chủ trong InstaTrader - InstaForex-1Demo.com).


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""