Support service
×

InstaForex có giấy phép không?

InstaForex là một nhóm các công ty đã đăng ký ở các quốc gia khác nhau và hoạt động dưới thương hiệu InstaForex. Nhóm bao gồm các pháp nhân khác nhau và các đại lý được ủy quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định của pháp luật địa phương. Nhóm InstaForex bao gồm Instant Trading Ltd được đăng ký trên Quần đảo Virgin thuộc Anh và được BVI FSC quản lý theo giấy phép số SIBA / L / 14/1082 cũng như Instant Trading EU Ltd đã đăng ký tại Liên minh Châu Âu, do CySEC quy định theo giấy phép số 266 / 15.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""