Support service
×

InstaForex có giấy phép không?

InstaForex là một nhóm các công ty đã đăng ký ở các quốc gia khác nhau và hoạt động dưới thương hiệu InstaForex. Nhóm bao gồm các pháp nhân khác nhau và các đại lý được ủy quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định của pháp luật địa phương. Nhóm InstaForex bao gồm Instant Trading Ltd được đăng ký trên Quần đảo Virgin thuộc Anh và được BVI FSC quản lý theo giấy phép số SIBA / L / 14/1082 cũng như Instant Trading EU Ltd đã đăng ký tại Liên minh Châu Âu, do CySEC quy định theo giấy phép số 266 / 15.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""