Търговски условия


Време на терминала

Зимното време на терминала е настроено на UTC+2. През летния период часовниците в терминала се преместват напред с един час на UTC+3. Времето на терминала се премества два пъти годишно поради преминаването на Европа към лятно часово време и обратно, на последната неделя на март и последната неделя на октомври съответно.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи