Състезания


Изтегляне на печалбата от победата в конкурса за истински скалпинг.

Наградите, за разлика от печалбите, не могат да бъдат изтеглени. Победителят признава, че възнаградата ще бъде анулирана в случай на каквато и да е теглене на средства.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи