Các cuộc thi


Rút tiền thưởng nhận được trong cuộc thi Scalping thực tế.

Những phần thưởng, khác với lợi nhuận, không thể rút được. Người chiến thắng công nhận rằng phần thưởng được trao sẽ bị hủy trong trường hợp rút tiền.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn