Support service
×

When is the Great Race contest held?

The contest consists of four steps and the final.

Contest period:

- 16.03.20 – 17.04.20;

- 18.05.20 – 19.06.20;

- 20.07.20 – 21.08.20;

- 21.09.20 – 23.10.20.

Registration time for each of the four steps:

- 27.01.20 – 15.03.20;

- 16.03.20 – 17.05.20;

- 18.05.20 – 19.07.20;

- 20.07.20 – 20.09.20.

Contest final: - 16.11.20 – 18.12.20.

Registration in the final starts on 21.09.20 at 00:00 and ends on 15.11.20 one hour before the contest starts.


Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""